Laatste nieuws

De wereld der klassiekers in kaart

Nieuwsberichten / 29 november 2014

 

REVIVAL 2009

Klassieke voertuigen bezorgen jaarlijks miljoenen mensen veel genoegen en meer dan 100.000 Europeanen werk. Klassiekers zijn zelden bij ongevallen betrokken en dragen zeer minimaal bij aan vervuiling en congestie. Dat zijn een paar uitkomsten van een onderzoek van de Federation Internationale des Vehicules Anciens (FIVA) met medewerking van de Technische Universiteit van Delft.

De FIVA heeft een kwantitatief onderzoek gedaan onder de eigenaren van historische voertuigen in vijftien landen, om de wereld der klassiekers in kaart te brengen. De uitkomsten zijn onlangs gepresenteerd in samenwerking met de Historic Vehicle Group van het Europese Parlement, die zich ten doel stelt ervaringen feiten te delen met  alle leden van dat parlement. De Historic Vehicle Group en FIVA willen met objectieve informatie  voorkomen dat de liefhebbers van klassieke voertuigen ten onrechte slachtoffer worden van wettelijke maatregelen die ten aanzien van nieuwe voertuigen worden getroffen. De voorzitter van de Historic Vehicle Group is Bernd Lange, een Duits lid van het parlement namens de SPD.

Het namens de FIVA verrichtte onderzoek telde 19.432 respondenten, samen beschikkend over 43.612 historische voertuigen (ouder dan 30 jaar) en 7956 youngtimers (tussen de 25 en 30 jaar oud). Daaruit is gebleken dat het gemiddelde historische voertuig in 2013 slechts 1433 kilometer heeft gereden en 32 dagen op de weg was. Het meeste is gereden met historische auto’s (gemiddeld 2484 kilometer), gevolgd door klassieke bussen, tractoren en vrachtwagens (1283 km) en motorfietsen (1137 km).

Goodwood_evv_059

Driekwart van de eigenaren meldde het historische voertuig nimmer als geregeld vervoer te benutten. Gevraagd naar de motieven van de aankoop van een klassieke voertuig gaf 42% recreatieve ritjes en deelname aan evenementen als hoofdmotief, 27% had nostalgische redenen gehad 20% ging het om het sleutelen.

De aankoopmotieven die het laagst scoorden waren de waarde van het voertuig als investeringsobject (1%), gebruik voor dagelijkse transport (2%) en de vorming van een collectie (3%).

DSC_0699

Van het geld dat Europeanen aan hun klassiekers uitgeven, wordt 98% daadwerkelijk binnen Europa besteedt. Het bedrag dat een eigenaar van een of meer klassieke voertuigen daar jaarlijks aan uitgeeft is € 6562. Als er sprake was van een restauratie, dan was daar gemiddeld € 11.986 aan uitgegeven. Het gemiddelde aankoopbedrag van een klassieker was in 2013 een bedrag van € 13.421.

DSC_0503

Het koesteren van een klassiek voertuig is iets dat typisch mannelijk is, van de eigenaren was slechts 2% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de Europese klassiekerrijder is 53 jaar en het gemiddelde inkomen van zijn huishouden is € 71.859 per jaar. De grootste groep (28%) bevindt zich echter in het segment dat onder een inkomen onder de € 40.000 per jaar heeft, maar de groep boven de ton is ook relatief groot (12%).

De graad van georganiseerdheid is fors, 45% zegt lid van een club te zijn. Het bezoeken van evenementen met het voertuig is een heel belangrijk element van de liefhebberij: 66% bezocht in 2013 drie of meer evenementen.

REVIVAL 2009 SATURDAY

Als het gaat om de bedrijvigheid rondom de klassieke auto en motorfiets is er enige reden tot zorg ten aanzien van de leeftijd van eigenaren (36,2 % is tussen 50 en 60) en de leeftijd van diegenen die aan of met klassiekers werken (65% is tussen de 30 en 50): de instroom van jong bloed is laag. Desondanks is er toch vertrouwen onder de ‘ klassieke’ ondernemers; meer dan 70% % verwacht de komende vijf jaar dezelfde omzet en winst.

Jaarkilometrages klassiekers
Auto                                2484
Motorfiets                     1137
Vrachtwagen of bus   1283

Aankoopmotieven klassiekers
Evenementen & recreatie 42 %
Nostalgie                              27%
Sleutelen                               20%

DSC_4441

‘Klassieke’ bijdrage aan vervuiling is nihil

In het kader van het FIVA-onderzoek is samen met de Technische Universiteit van Delft is ook gekeken naar de effecten van klassiekers op het milieu, de congestie en de verkeersveiligheid.

Opvallend is het geringe aandeel van de klassieker in het totale aantal voertuigen in Europa: slechts 1%. Daarmee wordt ongeveer 0,25% van het totale aantal voertuigkilometers afgelegd. Volgens de bevindingen van de TU Delft zijn er ongeveer 1,45 miljoen Europeanen die een klassieke voertuig bezitten. Samen verschaffen zij meer dan 110.000 mensen werk (restauratie en onderhoud) en in deze bedrijfstak gaat € 5,5 miljard per jaar om.

De hoeveelheid vervuilende uitlaatgassen van het gemiddelde historische voertuig is tienmaal zo hoog als die van het gemiddelde Europese voertuig (partikels, NOx, CO en volatiele organische stoffen), maar door het geringe gebruik van de klassiekers en zijn geringe aandeel in het wagenpark, kan de historische voertuigen slechts 2 tot 5% van de vervuiling door wegverkeer worden aangerekend.

Als het om CO2 gaat is de uitstoot van een klassieker per kilometer slechts weinig hoger dan het Europese gemiddelde en per voertuig aanzienlijk lager (ook weer door het geringe gebruik). Bovendien is de ecologische voetafdruk van een klassieker over de gehele levenscyclus fors veel lager dan die van een modern voertuig. De historische auto of motorfiets kan zo goed als geen bijdrage aan de congestie aangerekend worden: ze leggen samen slechts 0,25% van alle voertuigkilometers af.

Hoewel een klassieke auto in beginsel een stuk minder veilig is dan een moderne auto, gebeuren er minder ongelukken mee. Moderne voertuigen zijn acht tot negenmaal vaker bij een ongeluk betrokken. Per jaar speelt gemiddeld slechts 1 op 100 klassieke voertuigen een rol bij een ongeluk, wat vooral een gevolg is van het feit dat de bestuurders een veel voorzichtigere attitude aan het stuur hebben en minder in het donker of bij slecht weer rijden, hetgeen wordt weerspiegeld door de lage verzekeringspremies voor klassiekers.


Print Friendly, PDF & Email
redactie Octane
Octane is een licentie van de gelijknamige Britse titel, maar streeft naar zo veel mogelijk eigen inhoud, met Nederlandse en Belgische liefhebbers en hun auto’s in de hoofdrol. Van de redactie maken deel uit Wil van Lierop (eindredactie), Carl de Vaal (art-director) en Ton Roks (hoofdredacteur).
Vorig bericht

Ford Capri RS Group 2 & BMW 3.5 CSL

Volgend bericht

Het Origineel: de BMW E30 M3
Uitgelicht

Ford Capri RS Group 2 & BMW 3.5 CSL

Test op Snetterton van twee racers uit de tijd dat geld voor zowel Ford als BMW geen enkel probleem was. De Capri is 100%...

23 November 2014

Webdevelopment Passionate Bastards