Laatste nieuws

Meer aandacht voor klassiekers als erfgoed

Nieuwsberichten / 6 april 2021
De KNAC maakt zich al decennia hard voor het behoud van ons mobiele (rijdende) erfgoed. In de praktijk zijn klassieke auto’s echter de stiefkinderen van de erfgoedwereld. Klassiekers verdienen meer aandacht, betoogt KNAC-directeur Peter Staal in deze oproep aan het nieuwe kabinet.

“Nog niet zo lang geleden was het behoud van ons erfgoed nauwelijks top of mind bij beleidsmakers. Oude gebouwen en woningen werden gesloopt, klassieke auto’s werden tot schroot vermalen en karakteristieke schepen en vliegtuigen verdwenen naar het buitenland, zoals twee jaar geleden het legendarische Catalina watervliegtuig. Met de komst van de nieuwe Erfgoedwet in 2016 werd de integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk, omdat bij amendement mobiel erfgoed werd toegevoegd. Maar in de praktijk is er te weinig aandacht voor klassieke auto’s.”

Minder vervuilend dan gedacht
“Waarom het behoud van klassieke auto’s minder prioriteit lijkt te hebben bij de beleidsmakers? Dat begint bij het misverstand dat klassiekers een grote bijdrage leveren aan de milieuvervuiling. Volgens het CBS zijn klassiekers verantwoordelijk voor slechts 0,2 procent van alle jaarlijkse autokilometers in ons land. Als je die klassiekers van de weg haalt, is dat een druppel op een gloeiende plaat. Al zoeken ook wij actief naar manieren om klassieke auto’s schoner en zuiniger te maken. Een schoner milieu staat hoog op onze agenda.”

Afwijkende regels vrijstellingsplicht
“Een tweede aandachtspunt is de vrijstellingsplicht voor oude auto’s. Die is overal in Europa 30 jaar, in Nederland om fiscale redenen 40 jaar. Dat heeft tot gevolg gehad dat veel klassiekers naar het buitenland verdwenen. Zowel de FIA als de FIVA (FEHAC) en ook de EU hanteren de norm van 30 jaar. We vragen ons dan ook af waarom wij andere regels hanteren dan de rest van Europa?”

Nationaal registreren met voordelen
“Om gericht beleid te maken op het behoud van ons mobiele erfgoed, is het belangrijk dat er een goed register komt waarin klassiekers worden opgenomen. De Stichting Mobiele Collectie Nederland doet dat nu, door het bestaande Nationaal Register Mobiel Erfgoed te moderniseren. Belangrijk daarbij is dan wel dat er voor bezitters van klassiekers voordelen zijn aan het laten registreren van hun voertuig. Zo zouden overheidsorganisaties historisch waardevolle wegvoertuigen toe kunnen laten in milieuzones.”

Volwaardig familielid
Staal besluit: “De auto heeft Nederland mede cultureel vormgegeven. De historische waarde van de auto is enorm groot en verdient een beter beleid en een duidelijkere visie. De KNAC zet zich daar onverminderd voor in en gaat ook met het nieuw te formeren kabinet graag in gesprek. Wij willen van het stiefkindje van de erfgoedwet weer een volwaardig familielid maken. Met dezelfde rechten als zijn broertjes en zusjes.”

www.KNAC.nl

(Advertorial)


Tags: , ,Ton Roks
Na 25 jaar in de autojournalistiek vervulde Ton Roks in november 2012 een lang gekoesterde wens, hij begon een eigen autoblad: Octane, met een hoofdrol voor de klassieke auto – en een gezonde belangstelling voor interessante nieuwe auto’s.
Vorig bericht

Relaas van een enthousiaste Alpinist

Volgend bericht

Voor mij is het 'Ford voor en Ford na'

Bezoekers lazen ook


Meer historie

Relaas van een enthousiaste Alpinist

Ad van Houdt heeft al veel plezier gehad van zijn Renault Alpine A310 V6; van een klaverblad nemen op hoge snelheid tot racen...

2 April 2021